(Levens-)testament en nalatenschap

Wat moet er geregeld worden bij overlijden

De dood hoort bij het leven. Steeds meer mensen zorgen dat hun wensen t.a.v. medische behandeling, palliatieve zorg en stervensbegeleiding vooraf geregeld zijn. Marga helpt bij leven, overlijden en nazorg.​

Peter, 60 jaar

“Ik was niet in staat mijn demente tante te helpen. Marga heeft toen de bewindvoering over de goederen van mij overgenomen en ze is mentor geworden. Na het overlijden van mijn tante heeft zij alle (internationale) erfenis-aangelegenheden afgehandeld, waarbij ook de menselijke kant, naast grote daadkracht en deskundigheid, veel aandacht kreeg.”

Iets voor u?