Actuele tips

Het levenstestament

Eigen regie Eigen regie en het recht te beschikken over het eigen lot worden steeds meer geaccepteerd. Zo kunt u met een zogenoemd levenstestament al vooraf inspelen op een situatie waarbij u – bijvoorbeeld door een ongeval – onverwacht wilsonbekwaam bent geworden. Voor die mogelijke situatie met allerhande gevolgen, kunt

Lees verder

Iets voor u?