Aangifte inkomstenbelasting

Heeft u een blauwe enveloppe ontvangen? Dan is het soms schrikken. Maar het kan ook positief uitpakken.

In februari verstuurt de Belastingdienst altijd verzoeken aan belastingplichtigen om belastingaangifte te doen. Misschien heeft u al bericht ontvangen van de Belastingdienst. De meeste mensen doen tegenwoordig de aangifte via hun DigiD, maar het kan nog steeds op papier. Dat is vooral handig als u geen computer heeft.

In de belastingaangifte moet u melding doen van verschillende soorten inkomsten (bv. arbeidsinkomsten, bijverdiensten, pensioenen, (periodieke) uitkeringen) en soms ook over het vermogen (bv. bankrekeningen, aandelen, obligaties, vorderingen, onroerende zaken).

Het invullen van een belastingaangifte is niet altijd voor eenieder zo duidelijk. En in de belastingaangifte kunt u ook aftrekposten opnemen, als u daar recht op heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hypotheekrente, zorgkosten die uw zorgverzekering niet vergoedt, studiekosten, premies voor lijfrenten en giften (de goede doelen).

Aangifte doen kan zeer stressvol zijn. Velen stellen het uit. Maar uitstel wordt nooit afstel!

Lukt het niet om vóór 1 mei de aangifte in te dienen, dan kunt u eenvoudig uitstel aanvragen.

Komt u er helemaal niet uit of stuit u op problemen bij het invullen van de belastingaangifte, neem dan contact op met Optimaal op Orde. U wordt dan geholpen. Dat kan bij u thuis.

Bij het invullen van een belastingaangifte kijken wij altijd of u recht heeft op toeslagen. Zonde immers om geen gebruik te maken van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget, als u wel aan de voorwaarden voldoet.

Optimaal op Orde is er niet alleen voor particulieren. Ook ondernemers behoren tot de doelgroep. Hulp nodig bij de boekhouding, het bijhouden van de administratie of een BTW-aangifte indienen? Neem dan gerust contact met mij op.