Het levenstestament

Eigen regie

Eigen regie en het recht te beschikken over het eigen lot worden steeds meer geaccepteerd. Zo kunt u met een zogenoemd levenstestament al vooraf inspelen op een situatie waarbij u – bijvoorbeeld door een ongeval – onverwacht wilsonbekwaam bent geworden. Voor die mogelijke situatie met allerhande gevolgen, kunt u de zaken zo goed mogelijk van tevoren vastleggen en via een notaris laten registreren in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Als seniorenspecialist en jurist beveel ik het gebruik van een levenstestament zeker aan: het is een zeer nuttig, rechtsgeldig en betekenisvol document.

Wat houdt een levenstestament precies in?

Het is een testament dat werking heeft tijdens het leven; In een levenstestament wijst u één of meer personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Als er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen (ongeluk of ziekte, zoals dementie), dan kunnen de voorgenoemde personen dat namens u doen. Overigens kunt u ook een levenstestament maken als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen. Bij een levenstestament geeft u een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en goede zorg te regelen. Bovendien geeft u volmacht om uw vermogen (zakelijk en/of privé) te beheren. U kunt uitgebreid aangeven hoe u vindt dat dat zou moeten gebeuren. Een levenstestament kunt u op elk moment herroepen of wijzigen, onder voorwaarde dat u wilsbekwaam bent. Het opstellen van een levenstestament zorgt er dus voor dat uw omgeving op de hoogte is van uw wensen op medisch en vermogensrechtelijk gebied. Mocht u niets hebben vastgelegd en u wordt wilsonbekwaam, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of een curator benoemen.

Waaruit bestaat een levenstestament?

Een levenstestament bestaat uit één of meer volmachten en beschrijft daarnaast uw wensen ten aanzien van (medische) verzorging. Te denken valt aan een behandelgebod of -verbod, een wilsverklaring (het zogenoemde euthanasieverzoek) van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde), of een niet-reanimeerpenning. Bovendien is informatie beschikbaar voor degenen die te zijner tijd praktisch aan de slag moeten met het levenstestament (overzichten van bankrekeningen, verzekeringen, (digitale) codes e.d.).

Het levenstestament is maatwerk. Elke mens heeft zo zijn/haar eigen voorkeuren en wensen!