Aangifte inkomstenbelasting

Heeft u een blauwe enveloppe ontvangen? Dan is het soms schrikken. Maar het kan ook positief uitpakken. In februari verstuurt de Belastingdienst altijd verzoeken aan belastingplichtigen om belastingaangifte te doen. Misschien heeft u al bericht ontvangen van de Belastingdienst. De meeste mensen doen tegenwoordig de aangifte via hun DigiD, maar het kan nog steeds op […]

Het levenstestament

Eigen regie Eigen regie en het recht te beschikken over het eigen lot worden steeds meer geaccepteerd. Zo kunt u met een zogenoemd levenstestament al vooraf inspelen op een situatie waarbij u – bijvoorbeeld door een ongeval – onverwacht wilsonbekwaam bent geworden. Voor die mogelijke situatie met allerhande gevolgen, kunt u de zaken zo goed […]